Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Số hiệu: 15/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 14/08/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Điều 5. Dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Điều 6. Ứng dụng khai thác trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Điều 7. Giá cước dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ KẾT NỐI, SỬ DỤNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN ...
 • Điều 8. Yêu cầu về kết nối đối với đơn vị sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Điều 9. Yêu cầu về hạ tầng mạng của doanh nghiệp viễn thông cung cấp kết nối cho mạng truyền số liệu ...
 • Điều 10. Quy định về sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Điều 11. Quy định về bảo đảm an toàn thông tin cho mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Điều 14. Trách nhiệm của cá nhân quản lý, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II
 • Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông cung cấp, quản lý, vận hành và khai thác mạng truyền ...
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 15/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật