Quyết định 1325/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1325/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1325/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 31/08/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH MUỐI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án), bao gồm ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
 • IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC I QUY MÔ DIỆN TÍCH SẢN XUẤT MUỐI PHÂN THEO TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ 2026 - 2030
 • PHỤ LỤC II SẢN LƯỢNG MUỔI PHÂN THEO TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ 2026 - 2030
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ KHÁI TOÁN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN
 • I CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỒNG MUỐI DIÊM DÂN
 • II XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG SẢN XUẤT MUỐI CÔNG NGHIỆP
 • III CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT MUỐI SẠCH
 • IV CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • V KINH PHÍ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN (Thông tin tuyên truyền; đào tạo tập huấn; hội ...
 • PHỤ LỤC IV DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1325/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1325/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1325/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1325/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1325/QĐ-TTg

Đang cập nhật