Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 78/2016/QĐ-UBND quy định về điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP Số hiệu: 48/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh Ngày ban hành: 30/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 78/2016/QĐ-UBND quy định về điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU ĐỀ VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2016/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề và một số nội dung Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.
  • Điều 3: Quyết định này sửa đổi, bổ sung tiêu đề và một số nội dung Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Kế hoạch ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 48/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật