Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 07/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật