Văn bản khác 05/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 05/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 05/KH-UBND về Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 05/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 21/01/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Kế hoạch 05/KH-UBND về Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • KẾ HOẠCH NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. MỤC TIÊU:
 • III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
 • IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • 1. Ban An toàn giao thông tỉnh
 • 2. Sở Giao thông vận tải
 • 3. Công an tỉnh
 • 4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh
 • 5. Sở Tài chính
 • 6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bô đội Biên phòng tỉnh
 • 7. Sở Y tế
 • 8. Sở Xây dựng
 • 9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định ...
 • 10. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT, tăng ...
 • 11. Sở Văn hóa, Thể thao
 • 12. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản ...
 • 13. Sở Nội vụ chủ động tham mưu cùng Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiến nghị ...
 • 14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra các cấp đẩy nhanh ...
 • 15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể; các sở, ban, ngành, các cơ quan thành ...
 • 16. UBND huyện, thị xã, thành phố
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 05/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật