Quyết định 3831/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3831/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND Số hiệu: 3831/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu Ngày ban hành: 27/08/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3831/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3831/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3831/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3831/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3831/QĐ-UBND

Đang cập nhật