Nghị định 103/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 103/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu Số hiệu: 103/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 04/09/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO THƠM XUẤT KHẨU SANG LIÊN MINH CHÂU ÂU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO THƠM
 • Điều 4. Điều kiện chủng loại gạo thơm được chứng nhận
 • Điều 5. Quy định về kiểm tra lô ruộng lúa thơm
 • Điều 6. Thẩm quyền chứng nhận, chứng nhận lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm
 • Điều 7. Chứng nhận chủng loại gạo thơm
 • Điều 8. Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm
 • Điều 9. Hủy bỏ Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm
 • Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm
 • Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH CHỦNG LOẠI GẠO THƠM XUẤT KHẨU SANG LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ...
 • PHỤ LỤC II MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA LÔ RUỘNG LÚA THƠM
 • PHỤ LỤC III PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỘ THUẦN GIỐNG CỦA LÔ RUỘNG LÚA THƠM
 • PHỤ LỤC IV GHI MÃ HIỆU LÔ RUỘNG LÚA THƠM KIỂM TRA
 • PHỤ LỤC V MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN, CHỨNG NHẬN LẠI CHỦNG LOẠI GẠO THƠM
 • PHỤ LỤC VI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO THƠM
 • PHỤ LỤC VII MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LẠI CHỦNG LOẠI GẠO THƠM
 • PHỤ LỤC VIII MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA RUỘNG LÚA THƠM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 103/2020/NĐ-CP để xử lý: