Quyết định 1955/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1955/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Số hiệu: 1955/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng Ngày ban hành: 21/08/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM ...
 • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện theo bản mô tả công việc, khung ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và ...
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU, BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG UBND ...
 • PHỤ LỤC II BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỦ YẾU VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND ...
 • 1 Lãnh đạo UBND tỉnh
 • 2 Văn phòng UBND tỉnh
 • 2.1 Nhóm lãnh đạo, quản lý
 • 2.2 Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành
 • 2.3 Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
 • 2.4 Nhóm hỗ trợ, phục vụ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1955/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1955/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1955/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1955/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1955/QĐ-UBND

Đang cập nhật