Quyết định 483/QĐ-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 483/QĐ-UBDT

Tiêu đề: Quyết định 483/QĐ-UBDT năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 483/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải Ngày ban hành: 31/08/2020 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân tộc
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 483/QĐ-UBDT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 483/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 483/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 483/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 483/QĐ-UBDT

Đang cập nhật