Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Số hiệu: 31/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 25/08/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 31/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật