Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành Số hiệu: 272/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Đăng Ninh Ngày ban hành: 23/07/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

 • NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 169/2019/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 169/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng ...
 • Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi thực hiện theo Nghị quyết số 169/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 8 ...
 • Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
 • BIỂU PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 • A Tổng vốn phân bổ các xã
 • I Huyện Cao Phong
 • II Huyện Đà Bắc
 • III Huyện Kim Bôi
 • IV Huyện Kỳ Sơn
 • IV Thành phố Hòa Bình
 • VI Huyện Lạc Sơn
 • VII Huyện Lạc Thủy
 • VIII Huyện Lương Sơn
 • IX Huyện Mai Châu
 • X Huyện Tân Lạc
 • XI Huyện Yên Thủy
 • B Vốn dự phòng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật