Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức phụ cấp đối với chức danh khác; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 298/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Đăng Ninh Ngày ban hành: 23/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức phụ cấp đối với chức danh khác; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ MỨC ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
  • Điều 2. Số lượng, chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp ...
  • Điều 3. Số lượng, chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn ...
  • Điều 4. Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã và quy định mức bồi dưỡng ...
  • Điều 5. Các chức danh dưới đây tiếp tục được hưởng phụ cấp hằng tháng theo quy định hiện hành của pháp ...
  • Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật