Thông tư 23/2020/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2020/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 23/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 23/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng Ngày ban hành: 09/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 23/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ MỨC CHI PHÍ NGỪNG, CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thu và hạch toán chi phí ngừng, cấp điện trở lại
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ MỨC CHI PHÍ NGỪNG, CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI
 • Điều 5. Nguyên tắc tính mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
 • Điều 6. Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở (M)
 • Điều 7. Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (k)
 • Điều 8. Hệ số điều chỉnh theo vùng, miền (n)
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2020/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2020/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2020/TT-BCT

Đang cập nhật