Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 06/VBHN-BGTVT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 19/08/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giao thông, vận tải

Mục lục Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CÁC CẶP CỬA KHẨU VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN, LÁI XE, NGƯỜI ĐI TRÊN XE
 • Điều 3. Các cặp cửa khẩu
 • Điều 4. Quy định đối với phương tiện
 • Điều 5. Thời gian và phạm vi hoạt động của phương tiện
 • Điều 6. Quy định về giấy tờ của phương tiện
 • Điều 7. Ký hiệu phân biệt quốc gia của phương tiện
 • Điều 8. Quy định đối với lái xe, người đi trên phương tiện
 • Chương III GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT NAM - CAMPUCHIA
 • Điều 9 (được bãi bỏ)
 • Điều 10. Quy định về cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia
 • Điều 11. Thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia
 • Chương IV GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM - CAMPUCHIA CHO PHƯƠNG TIỆN
 • Điều 12. Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
 • Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
 • Điều 14. Quy định về cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
 • Điều 15. Cơ quan cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
 • Điều 16. Thu hồi Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
 • Điều 17. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương ...
 • Chương V QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA
 • Điều 18. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia
 • Điều 19. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt ...
 • Điều 20. Ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Chế độ báo cáo
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật