Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 05/VBHN-BGTVT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 17/08/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE ...
 • Điều 3. Người điều khiển phương tiện
 • Điều 4. Phương tiện vận chuyển
 • Điều 5. Hoạt động vận chuyển
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
 • Điều 8. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật