Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 34/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Thị Minh Xuân Ngày ban hành: 05/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 34/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Đang cập nhật