Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 24/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 09/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
 • Điều 3. Các hoạt động cơ bản trong công tác triển khai, giám sát công tác triển khai
 • Điều 4. Thực hiện công tác triển khai
 • Điều 5. Lập nhật ký công tác triển khai
 • Điều 6. Giám sát công tác triển khai
 • Điều 7. Lập nhật ký giám sát công tác triển khai
 • Điều 8. Giám sát tác giả
 • Mục 2. CÔNG TÁC NGHIỆM THU, BÀN GIAO
 • Điều 9. Các hoạt động cơ bản trong công tác nghiệm thu, bàn giao
 • Điều 10. Kiểm thử hoặc vận hành thử
 • Điều 11. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc hoàn thành của dự án
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu số 1. Bìa quyển nhật ký công tác triển khai
 • Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai
 • Mẫu số 2. Bìa quyển nhật ký giám sát công tác triển khai
 • Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai
 • Mẫu số 2.2. Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai
 • Mẫu số 3. Biên bản hiện trường
 • Mẫu số 4. Biên bản kiểm tra
 • Mẫu số 5. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật
 • Mẫu số 6. Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án
 • PHỤ LỤC II KIỂM THỬ HOẶC VẬN HÀNH THỬ
 • PHỤ LỤC SỐ 2A VẬN HÀNH THỬ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI
 • PHỤ LỤC SỐ 2B VẬN HÀNH THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ
 • PHỤ LỤC SỐ 2C KIỂM THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ
 • PHỤ LỤC III NỘI DUNG TÀI LIỆU QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN VÀ BẢO TRÌ SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 3A NỘI DUNG TÀI LIỆU QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 3B NỘI DUNG TÀI LIỆU BẢO TRÌ SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC IV HỒ SƠ HOÀN THÀNH PHỤC VỤ LƯU TRỮ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2020/TT-BTTTT để xử lý: