Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 44/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định Ngày ban hành: 14/08/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI THỦY SẢN LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI THỦY SẢN LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ
 • Điều 4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ
 • Điều 5. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I CÂY HOA MÀU NGẮN NGÀY
 • PHỤ LỤC II CÂY HOA MÀU DÀI NGÀY
 • PHỤ LỤC III CÂY ĂN QUẢ DÀI NGÀY VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
 • PHỤ LỤC IV CÂY TRỒNG LẤY GỖ, CỦI, NHỰA, DẦU, BÓNG MÁT
 • PHỤ LỤC V CÂY TRỒNG LÀM CẢNH, CÂY DƯỢC LIỆU, CÂY TRỒNG KHÁC
 • PHỤ LỤC VI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật