Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Mai Hùng Dũng Ngày ban hành: 20/08/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch ...
 • QUY ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 3. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Điều 4. Vùng phụ cận
 • Chương III BẢO VỆ AN TOÀN ĐÊ ĐIỀU
 • Điều 5. Phạm vi bảo vệ đê điều
 • Điều 6. Hành lang bảo vệ đê
 • Chương IV CẮM MỐC CHỈ GIỚI PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
 • Điều 7. Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới
 • Điều 8. Quy định về cột mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới
 • Điều 9. Trách nhiệm cắm mốc, bảo vệ mốc chỉ giới
 • Chương V CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
 • Điều 10. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình phải có giấy phép
 • Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều
 • Điều 12. Đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều
 • Điều 13. Xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan
 • Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
 • Điều 16. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy ...
 • Điều 17. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I: VÙNG PHỤ CẬN CỦA HỒ CHỨA NƯỚC
 • PHỤ LỤC II: VÙNG PHỤ CẬN CỦA KÊNH TƯỚI
 • PHỤ LỤC III: VÙNG PHỤ CẬN CỦA KÊNH TIÊU
 • PHỤ LỤC IV: VÙNG PHỤ CẬN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG NƯỚC, CẢN DÂNG NƯỚC, CỐNG TIÊU
 • PHỤ LỤC V: HÀNH LANG BẢO VỆ ĐÊ BAO, BỜ RẠCH
 • PHỤ LỤC VI: KHOẢNG CÁCH MỐC CHỈ GIỚI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 22/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật