Quyết định 54/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 54/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 54/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 54/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long Ngày ban hành: 07/08/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hành chính tư pháp

Mục lục Quyết định 54/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục tiêu phối hợp
 • Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 5. Hình thức phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ
 • Điều 6. Trách nhiệm chung
 • Điều 7. Trách nhiệm cụ thể
 • Điều 8. Phối hợp việc đón tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh
 • Điều 9. Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, ...
 • Điều 10. Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài
 • Điều 11. Phối hợp giải quyết các vụ việc, khiếu nại, tố cáo lỉên quan người nước ngoài
 • Điều 12. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Chế độ thông tin báo cáo
 • Điều 14. Triển khai thực hiện và sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 54/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 54/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 54/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 54/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 54/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật