Quyết định 1654/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1654/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1654/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng Số hiệu: 1654/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Đình Chuyến Ngày ban hành: 17/06/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 1654/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN LÊ CHÂN
  • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Lê Chân với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  • Điều 2. Ủy ban nhân dân quận Lê Chân có trách nhiệm:
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính ...
  • Biểu 5 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 CỦA QUẬN LÊ CHÂN
  • I Dự án đăng ký mới
  • II Dự án chuyển tiếp
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1654/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1654/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1654/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1654/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1654/QĐ-UBND

Đang cập nhật