Công văn 3530/BGDĐT-TTr

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 3530/BGDĐT-TTr

Tiêu đề: Công văn 3530/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 3530/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng Ngày ban hành: 11/09/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 3530/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • Số: 3530/BGDĐT-TTr V/v: Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021
 • A. NHIỆM VỤ CHUNG
 • B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • I. Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra ...
 • II. Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra
 • III. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thanh tra, kiểm tra
 • IV. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
 • V. Công tác phòng, chống tham nhũng
 • VI. Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 • VII. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
 • VIII. Các điều kiện đảm bảo và chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 3530/BGDĐT-TTr để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 3530/BGDĐT-TTr

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 3530/BGDĐT-TTr

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 3530/BGDĐT-TTr

Đang cập nhật