Thông báo 330/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 330/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 330/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 330/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 15/09/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông báo 330/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁC CHUYẾN ...
  • I. Đồng ý phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và ...
  • II. Đối tượng, điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại từ 6 địa bàn trên (không ...
  • III. Đối với đối tượng quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại
  • IV. Giao các Bộ, cơ quan liên quan:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 330/TB-VPCP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông báo 330/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 330/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 330/TB-VPCP

Đang cập nhật