Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Văn Dũng Ngày ban hành: 18/08/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 42 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở ...
 • QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung về bảo đảm an toàn thông tin mạng
 • Điều 4. Các hành vi không được thực hiện
 • Chương II ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Điều 5. Quản lý an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị đối với người sử dụng
 • Điều 6. Quản lý truy cập
 • Điều 7. Quản lý nhật ký trong quá trình vận hành các hệ thống thông tin
 • Điều 8. Phòng chống phần mềm độc hại
 • Điều 9. Bảo đảm an toàn trong xây dựng hệ thống thông tin
 • Điều 10. Sao lưu dữ liệu dự phòng
 • Điều 11. Quản lý sự cố
 • Chương III TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền số
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 14. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Điều 18. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị
 • Điều 19. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 17/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật