Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL quy định về các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 01/2020/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 22/05/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL quy định về các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ, CHẤM ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư
 • Điều 4. Tổ chức thực hiện
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • M01A. Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (ban hành kèm theo ...
 • M01B. Thông báo thành lập của thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (ban ...
 • M01C. Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục (ban hành kèm theo Thông ...
 • M02.Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày ...
 • M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật