Quyết định 702/QĐ-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 702/QĐ-VPCP

Tiêu đề: Quyết định 702/QĐ-VPCP năm 2020 về Quy chế mẫu tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 702/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 15/09/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 702/QĐ-VPCP năm 2020 về Quy chế mẫu tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI BỘ, CƠ QUAN NGANG ...
 • Điều 1. Ban hành Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ quan ngang ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ văn bản quy định chức năng ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2074/QĐ-VPCP ngày 20 ...
 • QUY CHẾ MẪU TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Văn bản đến, văn bản đi, giá trị pháp lý của văn bản điện tử
 • Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản
 • Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản
 • Chương II TIẾP NHẬN, ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN GIAO VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 5. Tiếp nhận văn bản đến
 • Điều 6. Đăng ký văn bản đến
 • Điều 7. Chuyển giao văn bản tại văn thư bộ
 • Điều 8. Chuyển giao văn bản tại đơn vị
 • Điều 9. Giải quyết vướng mắc trong quá trình phân xử lý văn bản
 • Chương III XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 10. Xử lý văn bản ở cấp chuyên viên
 • Điều 11. Xử lý văn bản ở cấp lãnh đạo đơn vị
 • Điều 12. Xử lý văn bản ở cấp lãnh đạo bộ
 • Điều 13. Thời hạn xử lý văn bản
 • Điều 14. Xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
 • Chương IV PHÁT HÀNH VĂN BẢN
 • Điều 15. Thủ tục phát hành văn bản
 • Điều 16. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản
 • Điều 17. Lưu văn bản phát hành
 • Điều 18. Thu hồi và đính chính văn bản
 • Chương V QUẢN LÝ VĂN BẢN, HỒ SƠ
 • Điều 19. Quản lý văn bản, hồ sơ giấy
 • Điều 20. Quản lý văn bản, hồ sơ điện tử
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Thực hiện Quy chế
 • Điều 22. Xây dựng, hoàn thiện, quản lý, vận hành Hệ thống
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 702/QĐ-VPCP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 702/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 702/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 702/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 702/QĐ-VPCP

Đang cập nhật