Nghị quyết 129/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 129/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 129/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/09/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2020
 • 1. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg; tình hình kinh tế ...
 • 2. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
 • 3. Một số nội dung liên quan đến thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020
 • 4. Về việc xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án của Công ty Formosa Hà Tĩnh
 • 5. Về chính sách thuế đối với hàng viện trợ nhân đạo đối với 2.000 máy thở Eliciae MV20
 • 6. Về điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan
 • 7. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực ...
 • 8. Về Đề nghị xây dựng Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện ...
 • 9. Về việc mở rộng phạm vi và đối tượng của dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền học phí ...
 • 10. Về việc thẩm định cho vay lại Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan ...
 • 11. Phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2019 (thực hiện năm 2020) và đăng ký bổ sung kế hoạch ...
 • 12. Về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực ...
 • 13. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thú tướng Chính phủ giao
 • 14. Về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện một số quy định của Nghị định số 40/2019 ...
 • 15. Về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 129/NQ-CP để xử lý: