Quyết định 3931/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3931/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 3931/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên Ngày ban hành: 11/09/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3931/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3931/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3931/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3931/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3931/QĐ-BYT

Đang cập nhật