Hướng dẫn 27/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 27/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 27/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Huy Tiến Ngày ban hành: 17/09/2020 Lĩnh vực: Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP KIỂM SÁT VIỆC TÒA ÁN GIAO, GỬI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH; RA QUYẾT ĐỊNH HOẶC ỦY THÁC RA QUYẾT ...
  • 1. Phối hợp kiểm sát việc giao, gửi bản án, quyết định
  • 2. Phối hợp kiểm sát việc ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án
  • 3. Phối hợp kiểm sát việc gửi quyết định thi hành án
  • 4. Trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm
  • 5. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 27/HD-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 27/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 27/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 27/HD-VKSTC

Đang cập nhật