Công văn 5049/TCHQ-GSQL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5049/TCHQ-GSQL

Tiêu đề: Công văn 5049/TCHQ-GSQL năm 2020 về ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi bản giấy và thay thế bởi C/O điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 5049/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Công văn 5049/TCHQ-GSQL năm 2020 về ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi bản giấy và thay thế bởi C/O điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số: 5049/TCHQ-GSQL V/v ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi bản giấy và thay thế bởi C/O ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5049/TCHQ-GSQL để xử lý:

Tin tức về Công văn 5049/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 5049/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 5049/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5049/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật