Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 46/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định Ngày ban hành: 18/08/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 41/2019/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP
 • Điều 3. Thẩm quyền cấp và hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
 • Điều 4. Hồ sơ đề nghị và trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
 • Chương III TIẾP NHẬN BẢN CAM KẾT VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 5. Thẩm quyền tiếp nhận bản cam kết và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Điều 6. Kiểm tra sau khi tiếp nhận Bản cam kết
 • Chương IV KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 7. Kiểm tra định kỳ
 • Điều 8. Kiểm tra đột xuất
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Sở Công Thương
 • Điều 10. UBND cấp huyện
 • Điều 11. UBND cấp xã
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật