Văn bản khác 80/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 80/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025 Số hiệu: 80/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Phùng Hoan Ngày ban hành: 04/09/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025

 • KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi
 • 2. Chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh
 • 3. Tổ chức nuôi tái đàn lợn
 • 4. Giám sát, báo cáo dịch bệnh
 • 5. Công bố dịch và công bố hết dịch
 • 6. Tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP
 • 7. Kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn
 • 8. Quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn
 • 9. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
 • 10. Tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn
 • 11. Xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh
 • 12. Tăng cường năng lực hệ thống Chăn nuôi và Thú y
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. UBND các huyện, thành phố
 • 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 3. Sở Nội vụ
 • 4. Sở Tài chính
 • 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 6. Sở Công Thương
 • 7. Cục Quản lý thị trường tỉnh
 • 8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 9. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 10. Công an tỉnh
 • 11. Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389)
 • 12. Các Sở, ngành liên quan
 • 13. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội
 • IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
 • 1. Ngân sách địa phương
 • 2. Kinh phí do người dân tự bảo đảm
 • 3. Huy động từ nguồn lực khác
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 80/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật