Quyết định 2041/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2041/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định Số hiệu: 2041/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Ngô Gia Tự Ngày ban hành: 18/08/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
  • Điều 1. Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định để các cơ quan ...
  • Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ...
  • PHỤ LỤC I THUYẾT MINH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
  • PHỤ LỤC II ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
  • PHỤ LỤC III ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2041/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2041/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2041/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2041/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2041/QĐ-UBND

Đang cập nhật