Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định Số hiệu: 26/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Ngô Gia Tự Ngày ban hành: 28/08/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 4. Nội dung phối hợp
 • Điều 5. Phương thức phối hợp
 • Chương II TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ...
 • Điều 6. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 9. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh
 • Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
 • Điều 12. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật