Công văn 420/BGDĐT-GDĐH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 420/BGDĐT-GDĐH

Tiêu đề: Công văn 420/BGDĐT-GDĐH năm 2020 bãi bỏ Công văn 1761/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 420/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc Ngày ban hành: 14/02/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Công văn 420/BGDĐT-GDĐH năm 2020 bãi bỏ Công văn 1761/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số: 420/BGDĐT-GDĐH V/v bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/04/2015
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 420/BGDĐT-GDĐH để xử lý:

Tin tức về Công văn 420/BGDĐT-GDĐH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 420/BGDĐT-GDĐH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 420/BGDĐT-GDĐH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 420/BGDĐT-GDĐH

Đang cập nhật