Thông tư 80/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 80/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Số hiệu: 80/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 20/07/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc cung cấp thông tin
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nội dung cung cấp thông tin
 • Điều 4. Hình thức cung cấp thông tin
 • Điều 5. Quy trình cung cấp thông tin
 • Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong cung cấp thông tin
 • Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Văn phòng (Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 80/2020/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 80/2020/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 80/2020/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 80/2020/TT-BCA

Đang cập nhật