Chỉ thị 21/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 21/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Thanh Hóa ban hành Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng Ngày ban hành: 27/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Chính sách xã hội

Mục lục Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH ...
 • 1. Các ngành, địa phương, đơn vị
 • 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 3. Sở Tài chính
 • 4. Sở Nông nghiệp và PTNT
 • 5. Sở Công Thương
 • 6. Sở Giao thông Vận tải
 • 7. Sở Xây dựng chủ trì, đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, quy ...
 • 8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND các huyện, ...
 • 9. Văn phòng UBND tỉnh
 • 10. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 11. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN
 • 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 13. Sở Y tế
 • 14. Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
 • 15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chủ trì, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực hỗ trợ và đồng ...
 • 16. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
 • 17. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và chủ đầu tư
 • 18. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động triển khai đồng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 21/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 21/CT-UBND

Đang cập nhật