Quyết định 3194/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3194/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3194/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2022 Số hiệu: 3194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền Ngày ban hành: 10/08/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3194/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2022

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện.
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC SỐ 01 KHUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THANH HÓA, TRỰC THUỘC SỞ NÔNG ...
  • PHỤ LỤC SỐ 02 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THANH ...
  • I Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
  • II Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn nghề nghiệp
  • III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3194/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3194/QĐ-UBND

Đang cập nhật