Thông tư 26/2020/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2020/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 26/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 23/09/2020 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN, SỬ DỤNG SẢN PHẨM ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Danh mục tiêu chuẩn
  • Điều 4. Quy định đối với cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình
  • Điều 5. Quy định đối với Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC DANH MỤC TIÊU CHUẨN HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN, SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2020/TT-BTTTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 26/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật