Quyết định 378/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 378/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số hiệu: 378/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Văn Sơn Ngày ban hành: 18/09/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, thành viên Ban ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU LẬP QUY HOẠCH TỈNH
 • I Giai đoạn chuẩn bị
 • II Nghiên cứu xây dựng các nội dung Quy hoạch
 • III Các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch
 • IV Xây dựng báo cáo đánh giá tác động
 • V Tiến độ báo cáo các chuyên đề quan trọng
 • VI Các hoạt động bổ trợ lập quy hoạch
 • VII Các hoạt động liên quan đến triển khai; thẩm định, phê duyệt quy hoạch
 • VIII Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 378/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 378/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 378/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 378/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 378/QĐ-UBND

Đang cập nhật