Công điện 1300/CĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Công điện 1300/CĐ-TTg

Tiêu đề: Công điện 1300/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1300/CĐ-TTg Loại văn bản: Công điện Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 24/09/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Công điện 1300/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công điện 1300/CĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Công điện 1300/CĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Công điện 1300/CĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Công điện 1300/CĐ-TTg

Đang cập nhật