Quyết định 3716/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3716/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3716/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số hiệu: 3716/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền Ngày ban hành: 09/09/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 3716/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA TỈNH THANH HÓA GIAI ...
 • Điều 1 Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • 2.1. Đối với các ngành, lĩnh vực
 • 2.2. Đối với từng khu vực
 • 2.3. Xây dựng danh mục các nhiệm vụ, dự án ứng phó với BĐKH tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2030, tầm ...
 • III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
 • 3.1. Giải pháp về tăng cường năng lực và thể chế chính sách
 • 3.2. Giải pháp khoa học công nghệ
 • 3.3. Giải pháp về huy động nguồn lực
 • 3.4. Giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 4.1. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh (Ban chỉ đạo)
 • 4.2. Trách nhiệm các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN ...
 • I Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực nhằm ứng phó với BĐKH
 • II Triển khai công tác quy hoạch, phòng ngừa và ứng phó với BĐKH
 • III Đánh giá tác động của BĐKH tới các ngành, lĩnh vực, địa phương và đề xuất các giải pháp ứng phó
 • IV Triển khai thực hiện các dự án ứng phó với BĐKH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3716/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3716/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3716/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3716/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3716/QĐ-UBND

Đang cập nhật