Văn bản khác 4991/KH-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 4991/KH-BNV

Tiêu đề: Kế hoạch 4991/KH-BNV về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 4991/KH-BNV Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Thừa Ngày ban hành: 23/09/2020 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Kế hoạch 4991/KH-BNV về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH
 • II. YÊU CẦU
 • III. THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
 • IV. THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN VIÊN CHÍNH
 • V. THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)
 • VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • VII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 • VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • IX. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 4991/KH-BNV để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 4991/KH-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 4991/KH-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 4991/KH-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 4991/KH-BNV

Đang cập nhật