Hướng dẫn 29/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 29/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 29/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Phan Văn Tâm Ngày ban hành: 25/09/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI
 • I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 • 1. Về áp dụng pháp luật
 • 2. Về thời hiệu khởi kiện
 • 3. Về vụ án được giải quyết lại sau khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm
 • 4. Về mức phạt trong hợp đồng thương mại
 • 5. Về việc xác định tư cách tham gia tố tụng đối với những vụ án liên quan đến doanh nghiệp
 • II. NHỮNG LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI CỤ THỂ
 • 1. Đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”
 • 2. Đối với vụ án “Tranh chấp thành viên công ty với công ty” hoặc “Tranh chấp giữa các thành viên công ...
 • 3. Đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng xây dựng”
 • PHỤ LỤC 01 MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT THƯỜNG ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ...
 • 1. Đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”
 • 2. Đối với vụ án “Tranh chấp thành viên công ty với công ty” hoặc “Tranh chấp giữa các thành viên công ...
 • 3. Đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng xây dựng”
 • PHỤ LỤC 02 MỘT SỐ VĂN BẢN DO NGÀNH KIỂM SÁT BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 29/HD-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 29/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 29/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 29/HD-VKSTC

Đang cập nhật