Công văn 1202/UBDT-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1202/UBDT-TCCB

Tiêu đề: Công văn 1202/UBDT-TCCB năm 2020 về Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 1202/UBDT-TCCB Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến Ngày ban hành: 21/09/2020 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Công văn 1202/UBDT-TCCB năm 2020 về Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số: 1202/UBDT-TCCB V/v Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1202/UBDT-TCCB để xử lý:

Tin tức về Công văn 1202/UBDT-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1202/UBDT-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1202/UBDT-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1202/UBDT-TCCB

Đang cập nhật