Quyết định 2156/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2156/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Số hiệu: 2156/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Tiến Hưng Ngày ban hành: 13/07/2020 Lĩnh vực: Lao động, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM CÔNG TÁC ...
  • Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Công tác xã ...
  • Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM, TƯ VẤN, GIÁO DỤC NGHỀ ...
  • PHỤ LỤC 2 KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM, TƯ VẤN, ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2156/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2156/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2156/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2156/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2156/QĐ-UBND

Đang cập nhật