Văn bản khác 3030/KH-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 3030/KH-BHXH

Tiêu đề: Kế hoạch 3030/KH-BHXH năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số hiệu: 3030/KH-BHXH Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Hùng Sơn Ngày ban hành: 24/09/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 3030/KH-BHXH năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • KẾ HOẠCH SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO ...
  • 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NHIỆM VỤ
  • III. KINH PHÍ
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN ...
  • 1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
  • 2. BHXH các tỉnh
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 3030/KH-BHXH để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 3030/KH-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 3030/KH-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 3030/KH-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 3030/KH-BHXH

Đang cập nhật