Công văn 6183/VKSTC-V14

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 6183/VKSTC-V14

Tiêu đề: Công văn 6183/VKSTC-V14 năm 2019 giải đáp vướng mắc về pháp luật về dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 6183/VKSTC-V14 Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Hoàng Thị Quỳnh Chi Ngày ban hành: 25/12/2019 Lĩnh vực: Dân sự, Hành chính tư pháp

Mục lục Công văn 6183/VKSTC-V14 năm 2019 giải đáp vướng mắc về pháp luật về dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • Số: 6183/VKSTC-V14 V/v Giải đáp vướng mắc về pháp luật dân sự, hành chính
 • A. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (BLTTDS), LUẬT TỐ ...
 • I. Khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND
 • II. Khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định khác của BLTTDS, Luật TTHC
 • B. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ...
 • I. Quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS)
 • II. Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình (Luật HNGĐ
 • III. Quy định của Luật Đất đai
 • IV. Quy định của Bộ luật Lao động (BLLĐ)
 • V. Quy định của pháp luật về tín dụng ngân hàng
 • VI. Quy định của pháp luật về thương mại, xây dựng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 6183/VKSTC-V14 để xử lý:

Tin tức về Công văn 6183/VKSTC-V14

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 6183/VKSTC-V14

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 6183/VKSTC-V14

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 6183/VKSTC-V14

Đang cập nhật