Quyết định 29/2020/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 29/2020/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 29/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 29/2020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 24/09/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 29/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU KINH TẾ VEN BIỂN QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
  • Điều 1. Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  • Điều 2. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên
  • Điều 3. Hoạt động, cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý đối với Khu kinh tế ven biển Quảng Yên
  • Điều 4. Lộ trình và kế hoạch phát triển
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 29/2020/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 29/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 29/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 29/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 29/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật