Quyết định 1781/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1781/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 Số hiệu: 1781/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Tiến Hưng Ngày ban hành: 11/06/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU, THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG ...
  • Điều 1. Phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc ...
  • Điều 2. Thiết kế mẫu nêu trên được áp dụng thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các địa phương theo cơ ...
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện:
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 31 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1781/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1781/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1781/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1781/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1781/QĐ-UBND

Đang cập nhật